Bygning

Stavanger idrettshall

Stavanger idrettshall ble bygget i 1979, og er en stor flerbrukshall som inneholder: 

4 idrettshaller, 2 styrkerom, 2 møterom, 2 badstuer og en sprintstripe. 

Idrettshallene har sportsdekke og en takhøyde på 7 meter. Hallen er totalt 4890 m2. I hallen finnes det 8 garderober og 2 dommergarderober.

Tilskuerkapasiteten i hallen er 4100, hvor 2300 er faste sitteplasser.

I tillegg til idrett brukes også denne hallen til en del større arrangement.

Alle de kommunale idrettshallene er utstyrt med 10 bord og 30 stoler som er disponible ved arrangement. 


 

Mandag- fredag kl. 08.00-22.00
Lørdag kl. 10.00-17.00
Søndag kl. 11.00-18.00

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv