Bygning

Kvitsøygata 3

Aktivitetshuset Kvitsøygata 3

Kvitsøygata 3 skal være et aktivitetshus for innbyggere på Storhaug, og for de som ønsker å bidra til at bydelen blir et enda bedre sted å være og å vokse opp. Dette er lokaler som du kan låne for å skape aktiviteter og gode møteplasser i ditt nærmiljø.

Kriterier for utlån

Kvitsøygata 3 er tilgjengelig for beboere, lag og organisasjoner og andre aktuelle aktører på Storhaug. Det er kostnadsfritt å benytte lokalene.

Barne- og ungdomsaktiviteter vil bli prioritert foran tilbud til voksne. Tilbud som er åpne for alle har prioritert foran tilbud som er avgrenset til en bestemt målgruppe.

Den som er ansvarlig for aktiviteten, må være over 18 år.

Kvitsøygata 3 leies eller lånes ikke ut til kommersielle aktører eller til bursdagsfeiringer, selskaper og lignende.

Husk at du trenger en halv time før og etter arrangementet til forberedelse og rydding. Legg dette inn i kalenderen når du booker.

Utenfor åpningstid vil du få koden til døren tilsendt på sms 10min. før rommet er booket.

Ved avvik (dører som ikke åpner, manglende renhold etc) send mail til camilla.aas@stavanger.kommune.no

Mandag - torsdag: 08.00 - 23.00

Fredag - søndag: 08.00 - 21.00

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleid
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv