Bygning

Madla bydelshus

Stengt for booking fra 15.07.23 til og med 06.08.23

Madla bydelshus er et forsamlingslokale for innbyggerne i Stavanger og er et samlingsted for frivillige lag og organisasjoner i byen. Bydelshuset er stort sett belagt med faste brukere i ukedagene både på dagtid og kveldstid. Huset, som også kan leies ut til alkoholfrie arrangementer, består av en storsal, et kaféområde, grupperom, Stova, Barnestova og Fritidsklubben.

Prisliste for utleie ligger i menyen under "Bilder".

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt å nyte eller være påvirket av alkohol på de kommunale bydelshusene. Dette i henhold til vedtak i Utvalg for oppvekst og utdanning.ÅPNINGSTIDER (kontortid)

Mandag:   09.00 - 13.30

Tirsdag:   13.00 - 22.00

Onsdag:   08.30 - 16.00

Torsdag:  11.30 -19.30

Fredag:    08.30-15.00


Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: bjorn.hareim@stavanger.kommune.no
Telefon: 51508662

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv