Bygning

Kristianslyst skole

Skolen er åpen og lys og har blant annet en profesjonell scene i aulaen, moderne klasserom og et flott uteområde.

Kristianslyst skole er med i prosjektet Åpen skole i Hillevåg.  

Skolelokaler lånes ut til innbyggere og organisasjoner, til både regelmessig og sporadisk aktivitet. 

Søknad om lån av lokaler må være akseptert av saksbehandler ved den enkelte skole før lokalene kan tas i bruk. Hovedtildeling av lånetid for regelmessige aktiviteter har søknadsfrist 1. mars for det påfølgende skoleår.  

Skolene tilstreber at leietakere som søker om videreføring av leie av lokaler til regelmessig aktivitet innen fristen får dette innvilget.  I enkelte tilfeller vil nye eller andre grupper prioriteres med utgangspunkt i politiske planer og retningslinjer for Stavanger kommune. Etter fristen for hovedtildeling vil søknader om leie av lokaler i hovedsak behandles fortløpende og etter «førstemann til møllen»-prinsippet. 

Bookinger blir besvart i skolens åpningstider

 astrid.jensen@stavanger.kommune.no

For rent

Activities (2018):
Facilities:
  • Leased
  • Available
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Allocation
Booking (2018)
Event
Application basket