Kristianslyst skole

Skolevollen 17,
District:Hillevåg

Rental resources

Description

NB! Skolen har stengt mellom 29/6 og 4/8. Ingen lånesøknader vil bli besvart i denne perioden. 

Skolen er åpen og lys og har blant annet en profesjonell scene i aulaen, moderne klasserom og et flott uteområde.

Kristianslyst skole er med i prosjektet Åpen skole i Hillevåg. 

Skolelokaler lånes ut til innbyggereog organisasjoner, til båderegelmessig og sporadisk aktivitet. 

Søknad om lån av lokaler må være akseptert av saksbehandlerved den enkelte skole før lokalene kan tas i bruk. Hovedtildeling av lånetid for regelmessigeaktiviteter har søknadsfrist 1. mars for det påfølgendeskoleår.  

Skolene tilstreber at leietakere som søker om videreføring avleie av lokaler til regelmessig aktivitet innen fristen får dette innvilget.  I enkeltetilfeller vil nye eller andre grupper prioriteres med utgangspunkt i politiskeplaner og retningslinjer for Stavanger kommune. Etter fristen for hovedtildeling vilsøknader om leie av lokaler i hovedsak behandles fortløpende og etter«førstemann til møllen»-prinsippet. 

Bookinger blir besvart i skolens åpningstider

 jenny.mathilde.meland@stavanger.kommune.no


Contact information

Phone: 51913030
E-Mail: kristianslyst.skole@stavanger.kommune.no