Bygning

Kvaleberg skole


Informasjon om Kvaleberg skole

Kvaleberg skole er sentralt beliggende i Hillevåg kommunedel. 

Skolen har eksistert som skole siden 1869. Den består av et hovedbygg, tilbygg og gymsal. På skolen er det mulig å låne tre lokaler: Møterom, Aktivitetsrom i hovedbygget og Gymsal.  

Kvaleberg skole er med i prosjektet Åpen skole i Hillevåg.  

Skolelokaler lånes ut til innbyggere og organisasjoner, til både regelmessig og sporadisk aktivitet. 

Søknad om lån av lokaler må være akseptert av saksbehandler ved den enkelte skole før lokalene kan tas i bruk. Hoved-tildeling av lånetid for regelmessige aktiviteter har søknadsfrist 1. mars for det påfølgende skoleår.  

Skolene tilstreber at leietakere som søker om videreføring av leie av lokaler til regelmessig aktivitet innen fristen får dette innvilget.  I enkelte tilfeller vil nye eller andre grupper prioriteres med utgangspunkt i politiske planer og retningslinjer for Stavanger kommune. Etter fristen for hoved-tildeling vil søknader om leie av lokaler i hovedsak behandles fortløpende og etter «førstemann til møllen»-prinsippet. 

Bookinger blir besvart i skolens åpnings tider.

NB! Ingen nøkler gis ut. Kode til dør sendes ut på SMS 15 minutter før din booking starter. 

kvaleberg.skole@stavanger.kommune.no

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: kvaleberg.skole@stavanger.kommune.no
Telefon: +4751912888

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv