Bygning

Gausel bydelshus

SPØRSMÅL ang. leie:

kontakt fritidslederen vår på:

47786953/51508661 (man-fre 8.00-15:30)

edyta.lenarczyk@stavanger.kommune.no


BIOPOSER: 

Vi har bioposer liggende i gangen, rett frem når du kommer inn. 

Vi har dessverre ikke tømmekalendere. 


Hentetider matavfallsposer - alltid når bygget er åpent i tillegg til de faste åpningstidene.

Faste åpningstider: 

MAN/TIR/TORS 09:00-14:00

TIRSDAG 18:00-22.00

TORSDAG 18:00-22:00

FREDAG (partallsuker) 18:30-22:00


Når søknaden din er ferdig behandlet, vil du få en MAIL/SMS fra fritidslederen med tidspunkt for henting av nøkler. MAILEN/SMSen sendes fra `STAVANGER` som avsender og den inneholder viktig informasjon. VÆR SÅ GREI OG KONTROLLER AT DU FYLLER RIKTIG MAILADRESSE I SØKNADEN. Du vil ikke få meldingen vår med viktig informasjon om mailen er feil. 


Ønsker du en større bursdag for ditt barn? 

Våre "vanlige" bursdager innebærer 2-3 timer. utleie av kjøkken/cafe, til 500,-. Kun barn som gjester, ev. foreldre som følger. Hovedpoenget er bursdag for barnet, ikke et stort selskap for hele familien/nabolaget. 

Man disponerer også diskoen gratis om ønskelig. Max 3 timer for 500,-


Ukedager har vi som regel plass til ett barneselskap.

Lørdager: 12:00 (eller tidligere)-15:00  og 15:00-18:00. 18:00-21:00.

Søndag 12:30-15:30 og 15:30-18:30 (eller senere).  Slik har vi plass til alle som ønsker å feire hos oss. 

Vil dere leie Storsalen/Lillesalen i tillegg eller ha et stort selskap (invitere hele familien, alle i nabolaget osv.)  følger vi prislisten ved private arrangementer. Dvs. 340,- time for opptil 3 timer. Alt over 3 timer koster 1390,-. 


Søndager er det kun utleie for private selskap etter kl. 12.30. Det tillates dekorering fra kl. 12.00, men gjestene må inviteres etter kl. 12.30. Dette av hensyn til Gausel kirke (vegg til vegg). Gausel bydelshus leies ut til alle typer alkoholfrie arrangement og møter, og består av:

  • Storsal 
  • Lillesal 
  • Kjøkken, Kafeområde og vinterhagen 
  • Honingkrukka 
  • Barnehagerommet 


Sjekk kalenderen for ledig tid. Klikk på rom navnet til høyre for å se kalederen til det rommet. 


QUESTIONS ABOUT RENTING?

CONTACT US AT 47786953/51508661 (Mon-Fri 8.00-15:30)

edyta.lenarczyk@stavanger.kommune.no


Once your application is proceeded you will receive a mail/sms from our centre manager with the time for picking up the keys. This mail/sms is sent from `STAVANGER` as sender. PLEASE MAKE SURE YOU TYPE RIGHT MAIL ADRESS IN YOUR APPLICATION. Otherwise you may not get this important information. 


BIOBAGS:

We`ve got biobags available, they are lying in a box straight in. 

Pick-up times food waste bags - whenever the building is open and also in the opening hours:

Opening hours:

MAN / TUES / THURS 09: 00-14: 00

TUESDAY 18: 00-22.00

THURSDAY  18: 00-22: 00

FRIDAY (even-numbered weeks) 18: 30-22: 00


Would you like to have a bigger birthday for your child?

Our "regular" birthdays involve 2-3 hours rental of kitchen / cafe, for 500, -. Only children allowed as guests, parents that the child needs are also allowed. The main point is a birthday for the child, not a big family/neighbourhood party. The disco is also available free of charge if you wish. 

On weekdays, we usually have space for one child birthday party. Max 3 hours for 500,-.

Saturdays: 12:00 (or earlier)-15:00 and 15:00-18:00. 18:00-21:00.

Sunday 12:30-15:30 and 15:30-18:30 (or later). This way we have room for everyone who wants to celebrate with us.

If you would like to have a bigger party (whole families as guests, whole neighbourhood) and rent Storsalen / Lillesalen in addition, we follow the price list for private events. Ie. 340, - hour for up to 3 hours. Everything over 3 hours costs 1390, -.


On Sundays, rental for private events after 12.30 p.m. Decoration is permitted from 12.00, but guests must be invited after 12.30 p.m. This is because of messes at Gausel church (wall to wall).


Gausel community hall can be rented out for all types of non-alcoholic events and meetings, and consists of:

Big hall 

Small hall 

Kitchen, Cafe area and conservatory 

The honey pot 

Kindergarten room 


The application deadline for permanent tenants is 1 May for each year. Others can apply continuously if there are free times.


Check the availability before aplying. Click on the rooms name to the right to check that rooms calender. 

In order to book different rooms in various time slots, you must send in separate applications for every room. 
SPØRSMÅL ang. leie:

47786953/51508661 (man-fre 8.00-15:30)

edyta.lenarczyk@stavanger.kommune.no

Brukerne får nøkkelen og tar ansvar for huset.

Bydelshuset er åpen for leie hver dag: NB! Det er kun mulig å booke ledig tid via kalenderen. Sjekk ledighet på forhånd (enten hovedkalenderen eller klikk navnet på rommet for å se om det er ledig på en liten kalender - enklere!)


Users get the key and take responsibility for the house. The community house is open for rent every day.

NB! It is only possible to book a room via the calendar. Check the availability first (Either main calender or click room names to see their calenders - easier!)


QUESTIONS ABOUT RENTING?

CONTACT US AT 47786953/51508661 (Mon-Fri 8.00-15:30)


edyta.lenarczyk@stavanger.kommune.no


Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: edyta.lenarczyk@stavanger.kommune.no
Telefon: 51508661

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv