Bygning

Gausel bydelshus

På grunn av korona har vi innført noen restriksjoner på huset. 

OBS OBS!  Endring av regler fra 22.02.21

HUSET ER  ÅPENT FOR BARNE OG UNGDOMSGRUPPENE og BARNEBURSDAGER. 

Barnebursdag - kun kohorten/gruppen og nødvendig antall voksne - kan hele kohorten delta.

Barnebursdag - gjester som ikke er med i kohorten - max. 10 stykker. 

Vi anbefaler de fleste å utsette/kansellere resten av private samlinger. Er du nødt  til å gjennomføre noe - max. 10 stykker (alle må kunne 1meters avstand). 


LES MER PÅ: 2021_01_29_nasjonale-tiltak_16-9.pdf (regjeringen.no)

REDIGERT: 19.02.21
Gausel bydelshus leies ut til alle typer alkoholfrie arrangement og møter, og består av:

  • Storsal 
  • Lillesal 
  • Kjøkken, Kafeområde og vinterhagen 
  • Honingkrukka 
  • Barnehagerommet 


Bydelshusene er trivelige møteplasser for alle på tvers av generasjonene.

Her kan barna feire sine bursdager, her feires barnedåp og bryllup, og det er plass til både barneforeninger, klassefester og kommunal møtevirksomhet. Små og store rom i bydelshusene kan leies av både enkeltpersoner og frivillige lag og organisasjoner. 

Ikke nøl, ta kontakt med oss! Vi ser frem til å hjelpe deg!


Søknadsfrist for faste leietakere er 1. mai for hvert år. Andre kan søke fortløpende dersom det er ledige tider. 

Ledige tider finner du raskt i kalenderen.
English:

Due to the pandemic, we have introduced some restrictions in the community hall.

NOTE NOTE!

CHANGE OF RULES FROM 22.01.21

THE COMMUNITY CENTRE IS OPEN TO CHILDREN AND THE YOUTH GROUPS and CHILDRENS`BIRTHDAYS. Children's birthday - only the cohort / group and the required number of adults - the entire cohort can participate. Adults must keep distance. Children's birthday - with guests who are not in the cohort - max. 10 participants. We recommend that most people postpone / cancel the rest of private events.

In case you absolutely MUST rent - max. 10 participats (all must be able to 1 meter distance)

READ MORE ON: 2021_01_29_nasjonale-tiltak_16-9.pdf (regjeringen.no) (norwegian)

Updated: 19.02.21


Gausel community hall can be rented out for all types of non-alcoholic events and meetings, and consists of:

Big hall 

Small hall 

Kitchen, Cafe area and conservatory 

The honey pot 

Kindergarten room 


Community halls are pleasant meeting places for everyone across the generations.

One can celebrate christenings and weddings here, children can celebrate their birthdays there is always a room for both children's associations, class parties and municipal meeting activities. The community centre can be rented for both private celebrations and organizations. 

Please contact us if you have questions, we`re always happy to help!


The application deadline for permanent tenants is 1 May for each year. Others can apply continuously if there are free times.

Available times can be found in the calendar.
Gausel bydelshus er alltid åpen! Brukerne får nøkkelen og tar ansvar for huset.

Bydelshuset er åpen for leie hver dag: NB! Det er kun mulig å booke ledig tid via kalenderen.

Mandag: 08:00 - 23:00
Tirsdag:  08:00 - 23:00
Onsdag:  08:00 - 23:00
Torsdag: 08:00 - 23:00
Fredag:   08:00 - 23:00

Lørdag:   08:00 - 23:00Gausel community hall is always open! Users get the key and take responsibility for the house. The community house is open for rent every day:

NB! It is only possible to book a room via the calendar. Monday: 08:00 - 23:00 Tuesday: 08:00 - 23:00 Wednesday: 08:00 - 23:00 Thursday: 08:00 - 23:00 Friday: 08:00 - 23:00 Saturday: 08:00 - 23:00 Sunday: 08:00 - 23:00

Søndag:   08:00 - 23:00

E-Post: edyta.lenarczyk@stavanger.kommune.no
Telefon: 51508661

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleid
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv