Idrettsanlegg og kulturbygg i Øygarden kommune er delvis stengt framover, som eit tiltak mot spreiing av koronaviruset.  Og kan kun brukes etter tilrådningar fra Folkehelsedirektoratet og Øygarden kommune.

Søknadar som vert lagt inn i portalen, vert sakshandsama, men vil bli lengre sakshandsamartid. Følg med her for meir informasjon. 


Du kan framleis låne/leiga lokale i portalen fram i tid, med forbehold om at bygga vert opna for bruk etter avstengningsperioden.

Informasjon om kommunale bygg, skular, idrettsanlegg, og utstyr som er til utlån/utleige i Øygarden kommune. Ein del private anlegg, forsamlingshus o.l ligg og i portalen, med kontaktinformasjon til eigarar av bygga. Du kan også søke på lag og organisasjoner i kommunen
 

Velg kategorier

Søkeresultat ()

Søkeresultat ()

>

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
Se flere
Søknadskorg