I perioden 04. juli - 02. august 2020 blir det kun sakshandsaming av utleige ein gong i veka.


Idrettsanlegg og kulturbygg i Øygarden kommune er open for bruk, men kan kun brukes etter tilrådningar fra Folkehelsedirektoratet og Øygarden kommune.

Informasjon om kommunale bygg, skular, idrettsanlegg, og utstyr som er til utlån/utleige i Øygarden kommune. Ein del private anlegg, forsamlingshus o.l ligg og i portalen, med kontaktinformasjon til eigarar av bygga. Du kan også søke på lag og organisasjoner i kommunen

 

Velg kategorier

Søkeresultat ()

Søkeresultat ()

>

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
Se flere
Søknadskorg