Idrettsanlegg og kulturbygg i Øygarden kommune er open for bruk, men kan kun brukes etter tilråding fra Folkehelsedirektoratet og Øygarden kommune. 

Det er IKKJE opna for offentleg bading i nokon symjehall i Øygarden kommune. Trening og bruk av møterom for personer fra 20 år er ikke lovlig og kan ikke gjennomførast.


Informasjon om kommunale bygg, skular, idrettsanlegg, og utstyr som er til utlån/utleige i Øygarden kommune. Ein del private anlegg, forsamlingshus o.l ligg og i portalen, med kontaktinformasjon til eigarar av bygga. Du kan også søke på lag og organisasjoner i kommunen

 

Velg kategorier

Søkeresultat ()

Søkeresultat ()

>

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
Se flere
Søknadskorg