Din portal til aktivitetar, lokalar og organisasjonar i Fjell, Sund og Øygarden kommunar.

 

Velkommen til Fjell, Sund og Øygarden kommuner og Aktivkommune.

Vår nye side for bookingar er nå www.aktivivest.no og www.aktivvest.no

Her finn du informasjon om kommunale bygg, idrettsanlegg, og utstyr som er til utlån i Fjell, Sund og Øygarden kommunar.

Ein del private anlegg, forsamlingshus o.l ligg også i portalen, med kontaktinformasjon til eigarar av bygga.

Du kan også søke på lag og organisasjoner i kommunane.