Din portal til utlån/leige av kommunale lokale og uteområde, samt ulike aktiviteter, lag og organiasjonar i Øygarden kommune.

 

  • Leige idrettsanlegg, fotballbaner, lokaler og uteområder i Øygarden kommune
  • Finne treningstid og arrangement 
  • Finne ledig tid i kommunale bygg for trening, møter og private arrangement

Vi oppgraderer nettsiden til Aktiv kommune.

Ønskjer du å teste den nye versjonen kan du skifte frå gammel til ny øverst til høgre. 
Skal du tilbake til gammel versjon, velg Template

Informasjon om kommunale bygg, slik som skular, idrettsanlegg, gymsalar, uteområde og utstyr som er til utlån/utleige i Øygarden kommune.


Etter vedtak i kommunestyret i des. 2022, er eit gebyr for leige av enkelte lokale til private arrangement. Dette vil være ulikt, ut frå kva type arrangement og bygg som blir leid. Sjekk gebyrregulativet til Øygarden kommune for meir informasjon. 

!find available resources
!reset filter
Upcoming events
!view all events
Search results
!town part
Facilities
Activities (2018)
Utstyr
Kapasitet
!reset filters
!to application site
!show more results
Application basket