Din portal til lokale, aktiviteter, uteområde og utstyr i Øygarden kommune.
 

Informasjon om kommunale bygg, slik som skular, idrettsanlegg, gymsalar, uteområde og utstyr som er til utlån/utleige i Øygarden kommune.


Idrettsanlegg og kulturbygg i Øygarden kommune er ope for normal bruk.

Det er etter vedtak i kommunestyret i desember 2021, eit gebyr for leige av lokale til private arrangement. Dette vil være ulikt, ut frå kva type arrangement og bygg som blir leid. Sjekk gebyrregulativet til Øygarden kommune for meir informasjon. T.d fødselsdagsselskap, kr 500,-.


Ein del private anlegg, forsamlingshus o.l ligg og i portalen, med kontaktinformasjon til eigarar av bygga.  Du kan ikkje booka desse lokala gjennom denne portalen, men kontakt eigar av bygga.

!find available resources
!reset filter
Upcoming events
!view all events
Search results
!town part
Facilities
Activities (2018)
Utstyr
Kapasitet
!reset filters
!to application site
!show more results
Application basket