08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:30
Torsdag 14.05.2020
Aktivitetsal - Sotra Arena Sotra Sportsklubb Byggdrift
Møterom 3.etg - Sotra Arena
Speleflate 1 - Sotra ArenaSotra Videregåande skole Sotra Sportsklubb
Speleflate 2 - Sotra ArenaSotra Videregåande skole Sotra Sportsklubb Sotra SK Turn Sotra Sportsklubb
Speleflate 3 - Sotra ArenaSotra Videregåande skole Sotra Sportsklubb
VIP rom 3.etg - Sotra Arena Øygarden kommune - Spes.ped.koor.