Bygning

Bildøyhallen

Bildøyhallen vart opna i 1987. I 2004/2005 vart hallen rehabilitert og det vart lagt nytt parkettgolv.

Møterommet i Bildøyhallen har direkte booking. Er rommet ledig for du låne det fortløpende, utan godkjenning av sakshandsamar.
Direktebooking av rommet gjeld frå kl 1600-2200, mandag til fredag.


Ligg på Bildøyna i Fjell kommune.

  • 1 handballbane
  • 6 badmintonbaner
  • 3 basketbaner
  • 3 volleyballbaner

Tribuneanlegg til tre hundre mennesker og eit klasserom og garderobeanlegg med seks garderobar.

Ved spm om utlån/leige, kontakt kulturavdelinga på tlf 55096000 eller ivar.einarsen@fjell.kommune.no.

Utleiga føl skuleruta, og det er såleis ikkje høve til å leige anlegga i skuleferiane. Det kan gjerast avtale om unntak frå denne regelen ved spesielle høve.

Til leige

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleigd
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg