Bygning

Kolltveit skule

Kolltveit skule ligg på Sotra. Skulen er ein barneskule for 1. - 7. klasse med elevar frå bygdene Ekrhovda, Lie, Kolltveit og Bildøyna.

Kolltveit skule vart teken i bruk skuleåret 1975/76.

Skulen har eigen gymsal på 163 m2.

Ta kontakt med skulen i god tid før arrangement. For gjennomgang av rutinar for bruk og nøkkelhenting. 

 

Stengd i veke 49, 50 og 51 pga. arrangement.
Rutinar for utleige:    
Følgjer skuleruta for skulen.  
Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Ved større arrangement eller overnatting skal skjema sendes Øygarden Brann og redning
http://www.oybr.no/tenester/melding-om-arrangement-overnatting/

Heimeside: http://www.fjell.no/kolltveitskule/
E-Post: kolltveit.skule@fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 76 00

Til leige

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleigd
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg