Bygning

Ågotnes skule

Ågotnes skule er ein middels stor barneskule på Ågotnes i Fjell kommune, om lag ein halv times køyretur frå Bergen. Ågotnes-området har stor tilflytting av folk, og elevtalet på skulen er aukande.

Elevane kjem frå gardane Eide, Kårtveit og Ågotnes.

Skulen har eige symjebasseng, og ligg nær Ågotneshallen, Ågotnes Idrettplass og Tranevågen ungdomskule.

Rutiner for utleige: Følgjer skuleruta for Ågotnes skule (sjå www.agotnesskule.no).
Leigetakar må sjølv følgje med når skulen er stengt.

Ta kontakt med skulen i god tid før arrangement. For gjennomgang av rutinar for bruk og nøkkelhenting. 

Kantina kan kun bookes av familier med elever på Ågotnes skule.

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Rom til utlån:

ÅGOTNES SKULE/KLASSEROM 156:

Skildring: Klasserom knytt til skulen. Ligg i nærleiken av gymsalen.

ÅGOTNES SKULE/KLASSEROM 157:

Skildring: Klasserom knytt til skulen. Ligg i nærleiken av gymsalen.

ÅGOTNES SKULE/KLASSEROM 158:

Skildring: Klasserom knytt til skulen. Ligg i nærleiken av gymsalen.

ÅGOTNES SKULE/KLASSEROM 159:

Skildring: Klasserom knytt til skulen. Ligg i nærleiken av gymsalen.

ÅGOTNES SKULE/KANTINA:

Skildring: Rom for utleige på Ågotnes skule. Ligg i nybygget. Kan KUN bookes av familier med elever på Ågotnes skule.

 

Heimeside: http://www.agotnesskule.no
E-Post: agotnes.adm@fjell.kommune.no
Telefon: 55097800

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg