Bygning

Landro skule

Landro skule ligg på nordre Sotra, omlag 30 min køyring frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Landro, Solsvik, Vindenes, Misje, Turøy og Angeltveit.

Skulen har eigen gymsal på 209 m2 og med scene på 34 m2..

 

 

Rutinar for utleige:    
Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.  

Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Ta kontakt med skulen i god tid før arrangement. For gjennomgang av rutinar for bruk og nøkkelhenting. 

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Heimeside: http://www.landroskule.no/
E-Post: landro.adm@fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 78 90

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv