Bygning

Misje skule

Misje skule er lagt ned frå 30.06.2018 og bygget kan ikke brukes til utlån.

     
   

Heimeside: http://www.fjell.no/skule/misje/
E-Post: misjeskuleadministrasjon@fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 76 50

- Melding til saksbehandler for anlegget
Handlekurv