Bygning

Skålevik skule

Skålevik skule er ein 7-delt barneskule. Skulen ligg på vestsida av Sotra, 15 min. køyring frå Sotrabrua.

Skulen har eigen gymsal på 137 m2 og scene på 33 m2.

Rutinar for utleige:    
Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.  

Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Ta kontakt med skulen i god tid før arrangement. For gjennomgang av rutinar for bruk og nøkkelhenting. 

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Ved større arrangement eller overnatting skal skjema sendes Øygarden Brann og redning
http://www.oybr.no/tenester/melding-om-arrangement-overnatting/

 

Heimeside: http://www.fjell.no/skule/skalevik/
E-Post: skalevik.skule@fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 77 90

- Melding til saksbehandler for anlegget
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg