Bygning

Ulveset skule

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Fjell kommune.

Skulen har eige symjebasseng på 12,5 m som er ekstra oppvarma. Tilknytta til skulen er eiga grusbane. Skulen har ein gymsal på 263 m2 og scene på 65 m2.

Symjehallen er stengt for all bruk frem til 14.oktober 2019

Rutinar for utleige:  

 

 

 

Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.  

Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Nøkkelhenting:
Nøkkelhenting måndag - torsdag i skulen sin opningstid eller hos
vakt ved skulen etter skuletid.


Det er ikkje tillate med alkholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar.

Ved større arrangement eller overnatting skal skjema sendes Øygarden Brann og redning
http://www.oybr.no/tenester/melding-om-arrangement-overnatting/

Heimeside: http://www.fjell.no/ulvesetskule/
E-Post: UlvesetSkuleAdministrasjon@Fjell.Kommune.no
Telefon: 55097920

- Melding til saksbehandler for anlegget
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv