Bygning

Fjell skule

Fjell skule, ligg i Fjell sentrum. Skulen vart lagt ned i 2008, men gymsalen er framleis i bruk til aktiviteter.

Utleige av gymsalen skjer gjennom www.aktivivest.no på vekedager.
Utleige i helger skjer ved kontakt med Fjell Grendalag og ved bruk av www.aktivivest.no
 

Rutinar for utleige:

Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.
Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

 

Heimeside: https://www.fjell.kommune.no
Telefon: 55096000

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv