Bygning

Ågotneshallen

Ågotneshallen er ein kommunal fleirbrukshall for idrett og kulturføremål. Hallen ligg på Ågotnes i Øygarden kommune, kommunen eig hallen.
Lengde 44 m. Breidde: 22 m. Høgd under taket: 7 m.

Hallen har:

  • 1 handballbane
  • 5 badmintonbaner
  • 3 volleyballbaner
  • 3 basketballbaner
  • Turnutstyr og feste til turnnapparat
  • Klatrevegg.

4 garderobar i tilknyting til hallen og 2 garderobar til utebaner.

Eige møterom i foajeen, som skal bookes gjennom www.aktivivest.no før bruk.

I vekedagene brukar Tranevågen Ungdomskule hallen
mellom kl 0800-1430. For bruk av hallen mellom desse
tidspunkta kontakt skulen først, før ein legg
inn søknad om lån av hallen.

Utleiga føl skuleruta, og det er såleis ikkje høve til å leige anlegga i skuleferiane. Det kan gjerast avtale om unntak frå denne regelen ved spesielle høve.

Ved spm om utlån/leige, kontakt kulturavdelinga på tlf 56160000 eller ivar.einarsen@oygarden.kommune.no.

Mandag - fredag 0800 - 2230 (Tranevågen U.sk bruker hallen 0800-1430)
Lørdag - søndag 0900 - 2100

Til leige

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleigd
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg