Bygning

Bildøy Idrettsanlegg

Bildøy idrettsanlegg - fotballbane
Grusbane 1 og grusbane 2

Grusbane 1, nærast Fjell Ungdomskule, kan kun lånast/leigast ut etter kl 1500 på kvardagar. Dette pga bruk av Fjell Ungdomskule til undervisning/skule. 
 
For bruk av banar til arrangement, som t.d bobilparkering, sirkus o.l, skal dette avklarast i god tid med Fjell Ungdomsskule og tiltak som sikrar omårde skal setjast inn.
 

Underlag: Grus

Banetype: 11ar
Belysning: 150 lux
Lengde: 91
Bredde: 50
 
Kan og brukast til:

Underlag: Grus
Banetype: 7ar
Belysning: 150 lux
Lengde: 40
Bredde: 40
 

Heimeside: https://www.fjell.kommune.no
E-Post: Costica.Giurgiucanu@fjell.kommune.no
Telefon: 90834773

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv