Bygning

Sotra Arena

Sotra Arena er storhallen til Fjell kommune.

Fjell kommune er eigar av Sotra Arena.

Arenaen er ein kommunal fleirbrukshall for idrett og kulturføremål. Hallen ligg på Straume, i Straume Idrettspark..

Hallen inneheld

3 handballflater
6 volleyballbaner
12 badmintonbaner
2 basketballbaner
Turnutstyr og feste til turnnapparater


1 rom for styrketrenings til restitusjonstrening.
1 rom for aktivitetssal/dansesal

Garderobefasilitetar
Kafeteria
Kiosk under arrangement
2 møterom med plasser fra 20-70 personer

Totalt er hallen på 9.200 kvm.

Det er lagt stor vekt på praktiske løysingar for både idrett, kultur, messer og andre arrangement.

Arena-løysninga har sitjeplass til 3100 personar i tillegg til 1100 ståplasser.

Den tredje speleflata ligg for seg sjølv, og har lågare takhøgde enn arena-baner.Sotra Arena har og fleire møterom som kan bookast gjennom denne portalen.

Ved spm om utlån/leige, kontakt kulturavdelinga på tlf 55096000 eller ivar.einarsen@fjell.kommune.no.

Rutinar for utleige:
Utleiga føl skuleruta, og det er såleis ikkje høve til å leige anlegga i skuleferiane. Det kan gjerast avtale om unntak frå denne regelen ved spesielle høve.
Leigetakar må sjølv følgja med når hallane er stengde.

Hallen sine opningstider:

Mandag - Fredag   0800-2230
Lørdag - søndag    0800-2200

Ved større arrangement eller overnatting skal skjema sendes Øygarden Brann og redning
http://www.oybr.no/tenester/melding-om-arrangement-overnatting/

Heimeside: http://www.fjell.kommune.no
E-Post: svein.solsvik@fjell.kommune.no
Telefon: 95287983 Driftsleiar

Til leige

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Utleigd
  • Ledig
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg