Bygning

Bjorøy skule

Bjorøy skule er ein fulldelt barneskule som ligg på Bjorøyna, aust for Sotra.
 

Rutinar for utleige:    
Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.  
Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Heimeside: http://www.bjoroyskule.no/
E-Post: bjoroyskule@fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 75 82

- Melding til saksbehandler for anlegget
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv