Bygning

Brattholmen skule

Brattholmen skule er ein nynorskskule, men med parallellklassar på begge språk på alle steg frå 1. til 7.klasse.

 

 

Rutinar for utleige:    
Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.  
Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Ta kontakt med skulen i god tid før arrangement. For gjennomgang av rutinar for bruk og nøkkelhenting. 

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Heimeside: http://www.fjell.no/brattholmenskule/
E-Post: BrattholmenAdm@Fjell.Kommune.no
Telefon: 55 09 75 00

- Melding til saksbehandler for anlegget
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv