Bygning

Hjelteryggen skule

Hjelteryggen skule er ein barneskule med 7 klasser. Vi har og ei avdeling for barn med ulike funksjonshemninger, 1.-10. trinn.

Eigen gymsal ved skulen på 196 m2 og scene på 64 m2.

Ta kontakt med skulen i god tid før arrangement. For gjennomgang av rutinar for bruk og nøkkelhenting. 

Rutinar for utleige:    
Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.  
Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Heimeside: http://www.hjelteryggenskole.no/
E-Post: hjelteryggen.adm@fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 79 00

- Melding til saksbehandler for anlegget
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv