Bygning

Liljevatnet skule

Liljevatnet skule er frå hausten 2019 barnehage og kulturskule

Lokala i foajeen og kjøkkenet vert ikke utleigd før etter nyttår 2020

Skulen har eigen gymsal på 207 m2.

Rutinar for utleige:    
Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.  

Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt.

Skulen er stengt i alle ferier og helligdager.

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Heimeside: http://www.liljevatnetskule.no/
E-Post: liljevatnet.adm@fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 79 50

- Melding til saksbehandler for anlegget
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv