Bygning

Foldnes skule

Foldnes skule ligg på Litle Sotra i Fjell kommune, om lag 15 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen dekkjer Foldnes, Våge og Anglevik. Skulen er ein fulldelt barneskule med om lag 300 elevar fordelt på 14. klassar. Rektor er Ragnhild Knudsen Magerøy.

Skulen har eigen gymsal på 155 m2.

Rutinar for utleige:    
Følgjer skuleruta for skulen og Fjell kommune.  

Leigetakar må sjølv følgja med når skulen/gymsalen er stengt

Ta kontakt med skulen i god tid før arrangement. For gjennomgang av rutinar for bruk og nøkkelhenting. 

Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova § 9-5 3. ledd. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar

Ved større arrangement eller overnatting skal skjema sendes Øygarden Brann og redning
http://www.oybr.no/tenester/melding-om-arrangement-overnatting/

 

Skulen bruker lokala fram til kl 1700. Etter dette ledig for booking og utlån

Heimeside: http://www.foldnesskule.no/
E-Post: FoldnesSkuleAdministrasjon@Fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 69 50

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Handlekurv