CK Sotra - Årsmøte

23/02-2021 18:00 - 21:00
Sted: Sotra Arena (VIP rom 3.etg - Sotra Arena)
Antal deltakarar: 0

Deltakerregistrering:

Føremålet med registreringa, er å kunne varsla om nokon deltakarar på arrangementet i ettertid har fått påvist smitte av COVID-19.

Ved å registrera ditt telefonnummer, gjev du samtidig ditt samtykke i at kommunen kan lagre dette i ein kort periode. Om det blir aktuelt, må du også måtte gjera rede for dei andre som du eventuelt registrerar samtidig (f.eks. vennar, familie). Registreringa blir automatisk slettet 28 dagar etter arrangementet.

Informasjon om korona viruset

Registrering er avslutta
Søknadskorg