Grusbane

Grusbane som er tilknytta Ulveseth skule. Bana er normal str og kan leigast gjennom Aktiv Fjell.

Heimeside: http://www.fjell.no/ulvesetskule/
Telefon: 55097920

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg