Basseng

 
Brukarbetaling ihht vedtekne satsar
 
Tilsynsansvarleg:
Heidi Algrøy Hjartøy
heidihjartoy@hotmail.com.
919 90 057
 

Tildelt treningstid gjeld bruk av basseng inkludert dusjing og tid i garderobe.

For å få flyt i omkleding/dusjing kan ein nytta garderobeområde samstundes ved skifte av brukargruppe. Slik overlapping må dei ulike gruppene avtala seg imellom. Dersom ein ikkje kjem til einighet om overlapping vert garderobetid inkludert i tida.

Vis omsyn og respekt for andre brukarar ved å halde tidene som er tildelt.

  • Funksjonhemma
  • Badstue
  • Dusjer
  • Garderobe
  • Lydanlegg
  • Rullestolrampe
  • Speakeranlegg
  • Startpall

Heimeside: http://www.fjell.no/ulvesetskule/
Telefon: 55097920

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg