Basseng

Bassengent er på 12,5 m
 
Brukarbetaling ihht vedtekne satsar.

Tilsynsansvarleg:
Vaktmester ved skulen
 

Tildelt treningstid gjeld bruk av basseng inkludert dusjing og tid i garderobe.

For å få flyt i omkleding/dusjing kan ein kunne nytta garderobeområde samstundes ved skifte av brukargruppe. Slik overlapping må dei ulike gruppene avtala seg imellom. Dersom ein ikkje kjem til einighet om overlapping vert garderobetid inkludert i tida.

Vis omsyn og respekt for andre brukarar ved å halde tidene som er tildelt.

  • 12,5 m basseng
  • Badstue
  • Dusjer
  • Garderobe
  • Lydanlegg
  • Speakeranlegg
  • Startpall
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg