Gymsal

Gymsal tilknytta Bjorøy skule. Brukast og som som grendahus for Bjorøy. Utleige i helgar ved kontakt med Bjorøy skule.

Gymsalen har ein storleik på 208m2. Har og scene som er knytt til gymsalen.

  • Gymsal
  • Bord
  • Dusjer
  • Garderobe
  • Internett
  • Ribbevegg
  • Scene
  • Stolar
  • Stolper og nett

Heimeside: http://www.bjoroyskule.no/
E-Post: bjoroyskule@fjell.kommune.no
Telefon: 55 09 75 82

Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg