Grusbane 2

Bildøy idrettsanlegg - Fotballbane
Grusbane 2

 

Grusbane 1, nærast Fjell Ungdomskule, kan kun lånast/leigast ut etter kl 1500 på kvardagar. Dette pga bruk av Fjell Ungdomskule til undervisning/skule. 

For bruk av banar til arrangement, som t.d bobilparkering, sirkus o.l, skal dette avklarast i god tid med Fjell Ungdomsskule og tiltak som sikrar omårde skal setjast inn.

Underlag: Grus

Banetype: 11er
Belysning: 150 lux
Lengde: 91
Bredde: 50
 
Kan og brukes til:

Underlag: Grus
Banetype: 7er
Belysning: 150 lux
Lengde: 40
Bredde: 40

 

 

  • Annen idrett
  • Fotball
  • Hundesport
  • Dusjer
  • Garderobe
  • Lydanlegg
  • Lysanlegg
  • Tribune
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg