Din portal til:

leige av kommunale bygg og anlegg

i Alver kommune.

Søknader har inntil 2 veker handsamingstid

            

                

Her kan du
  • Leiga idrettsanlegg, baner, lokale, uteområde og utstyr av Alver kommune
  • Finna treningstid og arrangement
!find available resources
!reset filter
Upcoming events
!view all events
Search results
!town part
Facilities
Activities (2018)
Utstyr
Kapasitet
!reset filters
!to application site
!show more results
Application basket