Bygning

Naustdalshallen

Naustdalshallen er eit kommunalt idrettsanlegg og stod ferdig i 2000. Hallen har eit bruttoareal på 1603 kvm. Anleggetg eigast og driftast av Sunnfjord kommune.

Hallen inneholder:

  • Flerbrukshall
  • Scene (nedfellbar)
  • Kiosk
  • Vektløfterhall*

I hallen finnes det 4 garderober og 2 dommergarderober, og en tribune. Idrettshallen er 20*40 meter og kan deles inn i 3 saler.

I tillegg til idrett brukes også denne hallen til en del større arrangement.

Idrettshallen holder en temperatur på ca. 15 grader.


* Vektløfterhallen er drifta av vektløftergruppa i Tambarskjelvar Idrettslag. Henvendelser og kontaktinformasjon kan du finne her: Tambarskjelvar Vektløfting | Facebook

BOOKING

Leige av areal i idrettshallen gjerast ved å sende inn ein søknad her på Aktiv kommune. Ved leige i kvardagar (kl. 08-16, jf. Skuleruta) skal det vere vakthald frå Tambarskjelvar IL i hallen. Dersom søknadsdato og leigetidspunkt er kortare enn 2 veker må leige avklarast med vakthald. Idrett- og friluftslivseininga i Sunnfjord kommune handsamar søknader fortløpande. Grunnet avklaring om vakthald må leigetakar sende søknad i god tid før ønsket leigetidspunkt.

2Q==

Leige kan søkjast om i følgjande tidsrom:

Kvardagar: kl. 16 – 22

Helg/skuleferiar: kl. 08 – 22

* Det er mogleg å leie i tida mellom kl. 22 – 08 etter nærmare avtale med Sunnfjord kommune. (Gjeld større arrangement.)


Til informasjon:

  • Naustdal skule disponerer hallen mellom kl. 08 – 16 kvar dag skulen er i drift, jf. Skuleruta. Skulen har fyrsterett på leige av hall utanom sin disponeringstid når hallen er booka min. 2 veker før leigedato.
  • Hallen kan leigast med eiget vakthald dersom ein har nødvendig opplæring* og ansvarleg leigetakar. Kriteria for leige med eige vakthald er; 1) at leigetakar leigar heil hall, 2) at ein leigar i helg/feriar og 3) at organisasjonen er etablert i Sunnfjord kommune.
  • Naustdalshallen held stengt 4 veker i juli

Sakshandsaming av søknader kan ta 2-4 virkedagar.

* Leigetakar kan få nødvendig opplæring for å leige hallen med eiget vakthald. Søknad om leige må sendast inn i god tid før leigetidspunktet (min. 2 veker før leigedato).

E-Post: Hege.Andrea.Sannerhaugen@Sunnfjord.Kommune.no
Telefon: 466 41 496 / 577 26 115 - Hverdager kl. 8-16

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskorg