Bygning

Kommunegården

Kommunegården er innbyggernes hus!

23.03.23 åpnet vi offisielt Kommunegården for innbyggerne. Vi låner ut møterom til frivilligheten og organisasjoner i hele tre etasjer.

De fleste møterommene ligger i Møtesenteret (U1) og Aktivitetsområdet (U2), men vi har også noen rom som omkranser «Møteplassen» til utlån.

 Rommene må forhånds bookes. De er kun tilgjengelig på ettermiddag og kvelder i ukedagene; mandag til torsdag fra kl. 17.00- 22.00 og fredag 17.00-20.00.

 Ved ankomst etter kl 17.00 skal hovedinngangen benyttes. Der vil en bli tatt imot av en tilsynsvakt som går igjennom avtalen, leverer ut adgangskort og får signatur for utlevert kort og at avtalenene er lest og forstått.

 Siden inngangen til møtelokalene i underetasjen (U2) er på bakkeplan og vil inngangen bli benyttet som rømningsvei, dersom brann eller annet utforutsett skulle oppstå. Av sikkerhetsårsaker, anbefaler vi rullestolbrukere og øvrige med utfordringer i å bevege seg i trapper, om å booke rom i underetasjen (U2).

Kommunegården er betjent for publikum fra kl. 08.00 - 17.00 i ukedagene.

Lokalene som bookes vil kun være tilgjengelige i ukedagen i perioden: 

  • mandag - torsdag:  kl 17.00 - 22.00
  • fredag: fra kl 17.00 - 20.00

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: kommunegarden@baerum.kommune.no
Telefon: 67 50 40 50

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv