Bygning

Ulriken bydelssenter

Ulriken Bydelssenter 

Ulriken bydelssenter ligger sentralt på Landås like ved Landåshallen og Landåstorget. 

OM UTLEIE:

Alle organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer i sektorkode 7000 får leie kulturlokaler gratis for frivillig kulturaktivitet i kommunale lokaler. Andre arrangementer som fest, konfirmasjon, familiemarkeringer, har en leiekostnad; se prisliste i leiebetingelsene. 

Kulturdelen av senteret består av flere ulike lokaler som leies ut via aktiv-kommune.no

"Nye Scala" - storsal til konserter, teaterforestillinger, fest og lignende.
"Sofus kulturverksted" - brukes til verksteder, workshoper, kreative kurs, barnebursdager, møter, etc
"Uldans" og "Uldisco" - dansesaler med speil, brukes til bl.a. dansekurs og faste dansegrupper.
"Ulrock" - musikkrom/bandrom, brukes til rockeverksted, ulike kurs, øvingslokale.

Det kan inngås avtale om både fast/regelmessig aktivitet (f.eks ukentlige øvelser) og mer sporadisk aktivitet (f.eks enkeltarrangementer). Finn mer info om de ulike rommene ved å klikke deg inn på dem via "Bookbare ressurser" lenger nede på siden. Klikk deretter «Kalender» for å finne/se ledig kapasitet.
 

Saksbehandling og prissetting av kommunale kulturlokaler følger politiske planer, mål og retningslinjer. Øverst på listen over prioriterte formål er kultur- og fritidsaktiviteter i frivillig/ideell regi. Av målgrupper prioriteres barn, ungdom, seniorer, mennesker med utviklingshemming, og mennesker med psykiske helseplager. 

Kulturlokalene er ubetjente. Dette innebærer at leietakere må selv orientere seg om lokalene, hente nøkler, samt rigge og rydde lokalene selv. Ordensregler/leiebetingelser og branninstruks MÅ leses og følges. Disse finner du under "Dokumenter" lenger nede på siden. Last ned og les gjennom før du sender leiesøknaden.

En godkjent søknad i AktivBy er en bindende leieavtale . Søker bærer selv fullt ansvar for eget arrangement og det som skjer i lokalene i leieperioden. Man må være over 18 år for å inngå avtale. Det skal alltid være tilregnelige voksne personer tilstede under aktiviteten – minst 2 av disse må ha brannvernansvar, dvs har satt seg godt inn i branninstruksen, passer på brannsikkerhet og setter i gang evakuering og andre tiltak ved brannalarm.

 

-Priser:

 

Det er som hovedregel gratis å leie aktivitetslokaler til rene barne-/ungdomsaktiviteter og rene senioraktiviteter, gitt at disse er ikke-kommersielle og i frivillig regi (f.eks i regi av en frivillig organisasjon).  Eksempel er aktiviteter som kor, korps, teatergrupper etc.

Tilsvarende aktiviteter for voksne (26-59 år)  betaler egne subsidierte leiepriser. Ved aktiviteter med blandede aldersgrupper kan det i noen tilfeller innvilges en prosentrabatt på standardsatsene (spør om dette i søknad).

For privatarrangement eller kommersiell aktivitet betales egne priser. 

Se satser lenger nede i teksten - prisliste finnes også under "Dokumenter" lenger nede på siden.

 

OM SØKNADSPROSESSEN OG BOOKING:


Regelmessig/fast bruk:

Det skjer en årlig «hovedtildeling» av regelmessig/fast tid (+ evt faste seminarhelger) hver vår/sommer. Både eksisterende og evt nye leietakere må da søke og inngå ny leieavtale for påfølgende skoleår. Det søkes ved å sende søknad i aktiv-kommune.no . Eksisterende leietakere som ønsker fornying prioriteres fremfor nye brukere som ønsker samme tid. Søknadsfrist: 1. mai hvert år. Det er også mulig å søke om regelmessig/fast tid på andre tider av året, dersom man finner ledige tidsrom i kalenderen.  Det er kun hverdager (man-tors) som leies ut til regelmessig/fast bruk.


Sporadisk bruk og enkeltarrangementer: 

Søknader behandles fortløpende innenfor et skoleår om gangen. Ønsker du å søke om neste skoleår - ta kontakt for info. 

Prioriterte formål er kulturarrangementer og andre arrangementer/aktiviteter i regi av frivillige lag/organisasjoner, for eksempel konserter, forestillinger, strøksmarkeringer, seminarhelger, etc. Det leies også ut til barneselskaper (4-15 år) for barn i nærmiljøet.

Det er mulig å benytte lokalene til private markeringer, som runde dager, konfirmasjon og liknende, selv om de er mest egnet til kulturarrangementer.

 


GREIT Å VITE:

- Nøkler til lokalene må hentes/leveres på Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscars gate 54. Kontortid er hverdager 09.00 - 15.00. Ta kontakt for avtale om hentedag. Nøkler skal leveres inn igjen første virkedag etter endt leieforhold (om ikke annet er avtalt).

- Kulturlokalene er i første rekke tilpasset ulik kultur- og fritidsaktivitet for barn og unge og frivillige lag/organisasjoner. De leies ut "slik de er". Les informasjonen i Ordensregler/leiebetingelser nøye før bruk.

- Tillatte tidsrom for leie er: Mandag til torsdag + søndag kl 07.00 - 23.00. Fredag (natt til lørdag) og lørdag (natt til søndag) kl 08.00 – 01.30. Utover disse tidsrommene skal leietakere ikke oppholde seg i lokalene - selv ved sammenhengende leie over flere dager.

- Renhold utføres en gang pr dag, mandag til og med fredag. Det blir ikke utført renhold lørdag og søndag. Om du skal ha et helgearrangement der du er avhengig av at lokalene er nyvaskede, må du reservere lokalene fra fredag morgen.

- Ved leie kveldstid kreves det at leietaker tar hensyn til naboer og nærmiljø når det gjelder lydnivå/støy. Vinduer og dører må holdes lukket under arrangement på kveldstid som produserer mye/høy lyd.

-Alle gjenstander/eiendeler blir satt igjen på leietakers egen risiko.

-Alle leietakere skal rydde etter seg og koste gulv. Søppel skal av leietaker kastes i egen container utenfor huset. Denne åpnes med egen nøkkel som ligger tilgjengelig på begge bydelssenterets kjøkken. Søppel som ikke kan legges i container skal fjernes fra området.

-Kjøkkenet er ikke et produksjonskjøkken, det er et kjøkken primært for lag og organisasjoner. Oppvaskmaskin skal ikke være i gang uten tilsyn - sett den på når du kommer (om den er full) og sett så inn egne skitne ting før du går. Steamer i Nye Scala skal renses før du forlater bygget.

 

-Skal man benytte lydanlegget i Uldisco, eller teknisk utstyr i Nye Scala (fastmontert lydanlegg, lysrigg, prosjektor/lerret, amfi), må dette avtales (i god tid), slik at evt opplæring kan gis. Opplæring gis på dagtid hverdager. 

-Parkering: langs offentlig gate/vei. Kulturlokalene har ingen egne (tilhørende) parkeringsplasser.

-Skoleplassen er ikke en del av kulturlokalene, men tilhører skoledelen av bygget - ved spørsmål om plassen ta kontakt med EBE (Etat for bygg og eiendom), tlf 55565650, epost ebe​@bergen.kommune.no .   

 

Dette er kun et utdrag fra leiereglementet. Se fullstendige leievilkår/ordensregler + branninstruks! Disse ligger under "Dokumenter" lenger nede på siden.

 

PRISLISTE:

-Om satsene:

Timepris betales ved all sporadisk leie, f.eks ved enkeltarrangementer.

Fast leie (pris per gang) betales ved regelmessige aktiviteter over minimum 8 ganger per semester. Veil. timeantall per gang: 3 timer.

Hel helg = leie fre – søn (dersom ledig).

 

-Frivillige organisasjoner/grupper*:

Alle organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer i sektorkode 7000 får leie kulturlokaler gratis i Bergen kommune.

*målgruppe voksne (26-59 år). Ved målgruppe barn/unge el. senior gis det som regel gratis leie.

 

- Privat barneselskap (målgruppe 4 - 15 år):

 550,- per arrangement (maks én dag/ettermiddag/kveld)

NB! Deltakere/målgruppe må være i all hovedsak barn/unge, f.eks vennefest/klassefest.

 

-Annet i privat eller kommersiell regi:

Per time: 400,- / 350,-. (Storsal/øvrige rom)
Fast leie: 650,- / 550,- per gang. (Storsal/øvrige rom)
Hel helg: 6500,- / 5500,- (Storsal/øvrige rom)

 

Er du usikker på hvilken pris som gjelder for deg?  Ta kontakt! 

 

 

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv