Bygning

Ytrebygda kultursenter

Ytrebygda kultursenter ligger sentralt plassert i Skranevatnet skole og inneholder konsertsal "Kultursalen" med 296 sitteplasser. Kultursenteret inneholder også danse- og musikkrom, diverse aktivitet- og møterom, lydstudio og øvingsrom.

Skranevatnet skole disponerer kultursenteret mandag-fredag klokken 08:00-16:00 unntatt i skoleferiene.

Kultursenteret brukes til kulturarrangement og kulturaktiviteter.

- Senteret er tilgjengelig for rullestolbrukere.
- Det er heis opp til annen etasje.
- Biler kan kjøre helt til døren for varelevering.
- Kultursenteret ligger ved siden av idrettshall med stort uteområde.
- Man kan parkere på parkeringsplassen for Skranevatnet skole etter skoletid.

Ytrebygda kultursenter er ubetjent. Derfor må utlevering av nøkler og opplæring av innbruddsalarm og branninstruks avtales i god tid før arrangementet.

Leietakerne er selv ansvarlig for tilrettelegging for arrangement, opprydding og vakthold. Huset er et flerbrukshus. Det betyr at det kan foregå parallelle arrangement. Leietakere må ta derfor hensyn til hverandre. Alle må holde seg til det utleieobjektet som er bestilt og utstyr må ikke flyttes fra et utleieobjekt til et annet uten at dette er avtalt på forhånd.

Leiepriser:

Diverse møterom:

Frivillige lag og organisasjoner: Gratis
Andre leietakere: Kroner 300,- pr time.

Kultursalen:
Frivillige lag og organisasjoner: Gratis
Andre leietakere:
Per time kroner 700,-

Kommersielle aktører:
Pris etter avtale

Øvingsrom og Lydstudio:

  1. Barn/ungdom til og med 25 år kroner 50,- per time.
  2. Innspilling i Lydstudio gratis for ungdom til og med 25 år.
  3. Voksne kroner 100,- per time.
  4. Kommersielle aktører: Etter avtale.


Ta kontakt med Fana og Ytrebygda kulturkontor, telefon 55 56 11 06, for mer informasjon om utleie.


Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv