Bygning

Fana kulturhus

Om huset


Fana kulturhus ble åpnet 31.oktober 2009 og består av en eldre og en ny bygningsdel på til sammen ca 3000 m2.


Huset eies og er bygget av Zurhaar & Rubb Eiendomsselskap, tegnet av arkitektfirma Bjerk og Bjørge, og leies og driftes av Bergen kommune ved Fana og Ytrebygda kulturkontor


Kulturhuset ligger ved NesttunSenteret og bygningsmassen består av to deler, en gammel og en ny del som er føyet sammen av en bro over Nesttunelven.

Husets eldre del er tidligere Nesttun Uldvarefabrikk fra ca 1890, nå nyrestaurert og som foruten hovedinngang rommer ungdomsetasjen, lagsetasje og kulturkontor.


Kultursalen har sitteplasser til 359 og ståplasser til ca 600 publikummere, og er dimensjonert til å ta imot store og små produksjoner innen ulike kulturuttrykk. Kultursalen har tilstøtende garderobefasiliteter for utøvere og publikum, og lagerplass for teknisk utstyr. Småsalen ved siden av er et flerbuksareal som kan romme utstillinger, intimkonserter, seminarer, foredrag og lignende.

Fana Kulturhus er først og fremst en formidlingsarena for kultur og åpne publikumsarrangement vil bli prioritert foran øvinger, prøver og lukkede tilstelninger.

Fana kulturhus står for mangfold, bredde og kvalitet, og vi ønsker alle en god opplevelse i huset!


 

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv