Bygning

Flaktveithallen

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: arild.tverberg@bergen.kommune.no
Telefon: 400 47 482 (kl 0700-1430)

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv