Bygning

Bønes arena

Bønes arena er et flerbrukshus tilknyttet skole, idrett og kultur. I tillegg til idrettshall, har Bønes arena øvingsrom, kulturrom og Blackbox.

Kulturkontoret leier ut Blackbox og kulturrom til kulturarrangement, møtevirksomhet og kurs. Lokalene leies ikke ut til private selskaper som konfirmasjon o.l. 

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv