Bygning

Åstveithallen

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: arild.tverberg@bergen.kommune.no
Telefon: 53 03 52 90

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv