Bygning

Åsane kulturhus


1. Utleie av Åsane kulturhus
Kulturlokalene er først og fremst beregnet til kulturaktiviteter, men leies også ut til konferanser, seminarer, møter etc.
Lokalene leies ikke ut til noen slags private markeringer/festligheter.

Trykk her for å gå til Åsane kulturhus på internett

Åsane kulturhus blir leid ut gjennom Bergen kommune sitt elektroniske utleiesystem Aktiv kommune:
site1.aktiv-kommune.no
Her finner du lokaler med beskrivelse, kalender med når lokalene er ledig/opptatt og elektronisk søknadsskjema med leievilkår og priser.

Søker må sjekke om lokalene er ledig i kalender før søknad sendes.

Siden Åsane kulturhus er bemannet i åpningstiden, trenger ikke leietaker å hente nøkler på forhånd.

Kontakt Odd Geir Kvam for spørsmål om utleie av Åsane kulturhus.
Telefon 975 14 154
e-post: odd.kvam@bergen.kommune.no

2. Teknisk
Lyd og lys: Leietaker må benytte eksterne godkjente teknikere og inngå direkte avtale med disse. 
Kontakt teknisk ansvarlig Sveinung Myrjord for tekniske spørsmål.
Telefon 932 40 312  
e-post: sveinung.myrjord@bergen.kommune.no

Krav til bruk av teknisk utstyr i Kultursal og Multisal
For å bruke salens utstyr stilles det krav til at arrangør har med erfarne lyd-, lys- og sceneteknikere/systemteknikere.
Alternativt kan kulturkontoret være behjelpelig med å skaffe teknikere via våre kontakter - kontakt teknisk ansvarlig. 

Det skal ikke gjøres endringer i teknisk oppsett uten at det er avtalt med husets systemtekniker/teknisk ansvarlig.

Det er ikke tillatt med konfetti eller andre effekter som kan medføre skade på utstyr - kontakt teknisk ansvarlig ved spørsmål.

3. Bemanning
Kulturhuset er betjent med en kulturhusvert som har drifts- og brannansvar om ettermiddager/kvelder og i helger.

Telefon 55 56 71 15 
Telefon 408 12 420

4. Arrangementer
Ved større forestillinger planlegges tekniske løsninger for lyd, lys og sceneteknikk i samråd med teknisk ansvarlig i Åsane kulturhus.
Se videre i punkt 2.

Leietakere er ansvarlig for vakthold og publikumshåndtering (for eksempel billettering og innslipp) ved eget arrangement.

Huset er et flerbrukshus, det betyr at det forgår parallelle arrangement og leietakere må ta hensyn til hverandre.
Det betyr at alle må holde seg til de lokaler som er bestilt og at utstyr ikke må flyttes fra et lokale til et annet uten at dette er avtalt med Åsane kulturhus på forhånd.

Alle leietakere er ansvarlig for opprydding etter eget arrangement.

Lokalet må være ferdig ryddet og forlatt innen leietiden utløper.

5. Leiepriser 
Se leievilkår i det elektroniske søknadsskjemaet

Lag/organisasjoner:
Fri leie for ideelle organisasjoner med kode 7000 i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
Gjelder kun husleie for lokaler - ikke arrangementstekniske tjenester.

Kommersielle/private aktører:
Se leievilkår i det elektroniske søknadsskjemaet/pris etter avtale

6. Avbestilling
Se leievilkår i det elektroniske søknadsskjemaet og punkt 1

7. Servering/catering
Kontakt kjøkkensjef Thor Bell i Spekter Pluss, avdeling Åsane videregående skole og kulturhus
Telefon: 908 71 303
E-post: thor.bell@spekterpluss.no 


 

 

Åpningstiden hverdager er til kl. 23.00.

Åpningstiden lørdag og søndag er kl. 10.00-23.00.

For Øvingsrom 1-5 og Kontrollrom/lydstudio er åpningstiden frem til kl. 22.45.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
Telefon: 55567115 / 40812420

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv