Bygning

Slåtthaughallen

Hallen kan deles inn i 2 saler og har i tillegg scene med vektrom i bakkant. Her er også 25 meter svømmebasseng. Til idrettshallen er det 6 garderober og til svømmehallen er det 2 garderober.
Svømming, ballidretter, turn er noe av det som skjer i hallen. Mesteparten av aktiviteten er organisert av idrettslag, men publikumsbading og åpen hall er et tilbud som betjenes av Idrettsservice.


Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: marcela.vidal@bergen.kommune.no
Telefon: 409 22 554 (kl 0700-1430)

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv