Bygning

Stemmemyren idrettshall

Stemmemyren består av idrettshall og svømmehall. Idrettshallen er byens hovedarena for volleyball og har 6 garderober. Svømmehallen har 2 garderober.
Det er ekstra oppvarmet vann i bassenget tirsdager og onsdager tilpasset helsesport. Det er 10 meter skytebane i kjelleren.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: bjorn.andresen@bergen.kommune.no
Telefon: 53035690 / 94501790

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv