Bygning

Vitalitetsenteret

Vitalitetsenteret

Vitalitetsenteret inneholder idrettshall, kultursal, flere kulturaktivitetsrom, kafé og fellesarealer. Det er i tillegg leiligheter over kulturarealene og parkeringsanlegg med soneparkering under hele bygget.


I dag fremstår senteret som en møteplass for aktive og engasjerte mennesker fra nærmiljøet og byen for øvrig.

Idretts- og kulturlokalene blir forvaltet av henholdsvis Etat for idrett og Bergenhus og Årstad kulturkontor.IDRETTSLOKALER:

Spilleflaten er 40 x 20 meter og kan deles inn i 3 deler. I idrettshallen er det klatrevegg samt et vektrom i tilknytning til hallen. Til hallen hører det til 4 stk innendørsgarderober samt 2 stk garderober til Møhlenpris utendørsanlegg.

Kontaktinfo idrettslokaler:
Etat for idrett
Hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-idrett
E-post: joana.vitorino@bergen.kommune.no
Tlf: 53038791 / 45062268 (0700-1500)


KULTURLOKALER:

Alle må søke via aktiv-kommune.no med bank-ID. 

Kulturlokalene består av en kultursal, tre møterom/grupperom og to mindre medieverksteder/møterom.

Kontaktinfo kulturlokaler:
Bergenhus og Årstad kulturkontor
Hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergenhus-og-arstad-kulturkontor
E-post:
kulturkontor.bergenhus-aarstad​@bergen.kommune.no
Tlf: 55 56 92 10. Telefontid: hverdager 09.00 - 15.00

Kulturlokalene leies ut via Aktiv kommune, både til faste ukentlige brukere og til mer sporadiske aktiviteter og engangsarrangementer. Kulturlokalene er først og fremst beregnet til kulturaktivitet for barn og unge og aktivitet i regi av frivillige lag/organisasjoner. Faste ukentlige brukere legges som hovedregel inn for et skoleår om gangen - leieavtalen blir fornyet ved ny søknad i Aktiv kommune hver vår/sommer. Det er også mulig å sende søknad fortløpende.


Se lenger nede på siden under "dokumenter" for leiepriser og ordensreglement etc.

Vitalitetsenteret har mange rom (ressurser), og kalenderen kan være uoversiktlig. For å få bedre oversikt kan du gå inn på kalenderen for hver enkelt ressurs/rom - se lenger nede på siden under "bookbare ressurser" for å få link til hvert rom/ressurs.


Praktisk informasjon:

- Nøkler til lokalene må hentes/leveres på Kulturhuset Danckert Krohn, Strømgaten 1. Kontortid er hverdager 09.00 - 15.00. Ta kontakt for avtale om hentedag. Nøkler skal leveres inn igjen første virkedag etter endt leieforhold (om ikke annet er avtalt).


-Et vilkår for leie er at leietaker setter seg godt inn i ordensregler/leiebetingelser og branninstruks. Disse finner du under "Dokumenter" lenger nede på siden.

-Kulturlokalene er ubetjente, dette medfører at leietakere må rigge og rydde selv. Lokalene må kostes og ryddes etter bruk. Søppel skal av leietaker kastes i egen container utenfor huset. Søppel som ikke kan legges i container skal fjernes fra området. Lokalet skal forlates slik at det er klart til neste leietaker. Dersom ikke, kan ansvarlig leietaker ilegges gebyr, eventuelt bli nektet videre leieforhold.

-Det er ikke kjøkken tilgjengelig. Catering kan bestilles fra kaféen i bygget; Møllaren café.


-Alle gjenstander/eiendeler blir satt igjen på leietakers egen risiko.

-Renhold utføres en gang pr dag, mandag til og med fredag. Det blir ikke utført renhold lørdag og søndag.

-Ved leie kveldstid kreves det at leietaker tar hensyn til naboer og nærmiljø når det gjelder lydnivå/støy. Vinduer og dører må holdes lukket under arrangement på kveldstid som produserer mye/høy lyd.

Alle arrangementer må være ferdig innen kl 23.00.

-Ønskes det hjelp/opplæring i bruk av teknisk utstyr i kultursalen må man avtale opplæring i god tid på forhånd. Opplæring gis på dagtid i ukedager.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: anders.jensen@bergen.kommune.no
Telefon: 48279328

- Melding til saksbehandler for anlegget

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv