Bygning

Bjørnarhallen

Brukes til håndball, basketball og volleyball.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: eirik.bengtson@bergen.kommune.no
Telefon: 975 80 465 (kl 0600-1330)

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Søknadskurv