Bygning

Laksevåg Idrettshall

Hallen er en flerbrukshall med spillflate 44 x 23 m, og med publikumskapasitet på 500.
Den kan deles av til 4 saler og har 6 garderober, vektrom og kafeteria.
Følgende idretter benytter hallen: Håndball, basket, volley, kampsport, turn og friidrett. På dagtid er hallen benyttet til skolebruk.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: idrettsetaten@bergen.kommune.no
Telefon: 53038890 / 94500182

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv