Bygning

Vadmyrahallen

Idrettshall i Vadmyra for håndball, volleyball og diverse andre aktiviteter.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: idrettsetaten@bergen.kommune.no
Telefon: 55930580

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Søknadskurv