Bygning

Bjarghallen

Idrettshall med gymnastikksal.

Idretter som drives der er håndball, basketball, turn og volleyball.
3 fotballbaner like ved hallen.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: post@bjarg.net
Telefon: 55989430

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Søknadskurv