Bygning

Sædalen idrettshall

Hallen er en flerbrukshall på 44 x 23 meter som består av 3 saler, garderober og vektrom.
Følgende idretter benytter hallen: Håndball, basketball, volleyball, turn og friidrett. På dagtid er hallen benyttet av skolen.

Hjemmeside: Link til hjemmeside
E-Post: sverre.halsvik@bergen.kommune.no
Telefon: 53033190

Til leie

Tilrettelagt for:
Fasiliteter:
  • Opptatt
  • Ledig
*) Forenklet booking uten manuell saksbehandling
Tildeling
Interntildeling
Arrangement
Søknadskurv